ÅRSMÖTE

Klubbens ÅRSMÖTE genomfördes den 4 april 2022.
Den nya styrelsen kommer ha sitt konstituerande möte
i närtid och återkommer om styrelsen olika befattningar.
2022-04-06

===============================================================


Klubbdag den 16 oktober.

Klubbdagen den 16 oktober när vi skulle städa inför vintern
bjöd på bra uppställning bland medlemmarna, 16 st var på plats.
Vi fick en hel del gjort.
Stort tack till alla som hade möjlighet att hjälpa till!


==============================================================

SJÖSÄTTNING MED MOBILKRAN
Sjösättning med mobilkran äger rum den 7 maj 2022, kl 09.00.

=================================================================

 

 

 

Civilförsvarsskolans Båtklubb - CBK