Klubbdag/städdag.

Lördagen den 16 oktober har vi städdag.
Vi startar kl 09.00.
Mejl har skickats ut till samtliga melemmar!
VÄLKOMNA!
==============================================================

SJÖSÄTTNING MED MOBILKRAN
Sjösättning med mobilkran äger rum den 7 maj 2022, kl 09.00.

=================================================================

 

 

 

Civilförsvarsskolans Båtklubb - CBK